The Best Innovation

Konkurs „The Best Innovation” 

Wspieramy rozwój branży hotelarskiej!

Wygraj stoisko, udział w spotkaniach z kupcami!

Wiemy, że promocja nawet najciekawszego produktu czy najlepszej usługi jest niezwykle trudna. Właśnie dlatego chcemy pomóc każdemu, kto ma innowacyjne rozwiązania dla branży hotelarskiej – wierzymy, że to na nich opiera się jej rozwój. Przygotowaliśmy konkurs „The Best Innovation”, który pomoże Wam wypromować nowy produkt lub usługę.
Jeśli jesteś producentem lub dystrybutorem produktów/usług w sektorze hotelarskim – zgłoś się do nas i przekonaj nas dlaczego twój produkt lub usługa są innowacyjne i wyjątkowe. Spośród wszystkich zgłoszeń zespół Business Speed Dating wybierze najciekawsze pomysły i nagrodzi je pakietem sponsorskim, w skład którego wchodzi między innymi: bezpłatne stoisko, udział w spotkaniach z kupcami, możliwość prezentacji produktu na sali konferencyjnej podczas Hotel Meeting 2018

Zgłoś się:

www.hotele.bsdpoland.pl/kontakt

 

Zasady konkursu „The Best Innovation”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Business Speed Dating Poland.
 2. Udział w konkursie może zgłosić producent lub dystrybutor produktów i usług dla branży hotelarskiej, zarówno firma z długoletnim doświadczeniem, jak i startup
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie innowacyjnego produktu lub usługi dla branży hotelarskiej
 4. Zgłoszenia muszą spełniać warunki opisane w punkcie 8.1
 5. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 5.10.2018r.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

II. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 

8. Po przesłaniu zgłoszeń konkursowych przez uczestników jury konkursu w składzie: uczestnicy Hotel Meeting 2018 – kupcy biorący udział w Business Speed Dating, paneliści i eksperci z branży gastronomicznej oraz przedstawiciele Organizatora, wybiera laureatów

8.1 Zasady przesyłania zgłoszeń konkursowych:

 • zgłoszenia należy wysyłać przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.hotele.bsdpoland.pl/kontakt do dnia 5.10.2018r.
 • zgłoszenie musi zawierać opis produktu/usługi – uzasadnienie, dlaczego zasługuje na miano „The Best Innovation”, może mieć formę prezentacji
 • spośród poprawnych zgłoszeń, jurorzy konkursu wybierają laureatów przez głosowanie
 • uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 8.10.2018r.

 

III. NAGRODA

 1. Zwycięski produkt/usługa otrzymuje tytuł The Best Innovation 2018, prawo do używania logotypu oraz wsparcie marketingowe na konferencji (stoisko 4m2 + 1 karta Business + 1 karta Basic + insert); dostanie też pakiet działań marketingowych.
 2. Pozostałe zgłoszone do konkursu produkty i usługi, których firmy wystawiają się na konferencji, otrzymują tytuł Innovation 2018 oraz prawo do używania logotypu.
 3. Jeżeli zwycięska firma wykupiła wcześniej udział w konferencji Hotel Meeting, edycji której dotyczy konkurs, organizator zapewni bezpłatny udział tej firmy w kolejnej, najbliższej konferencji Hotel Meeting. Łączna wartość zapewnionych bezpłatnych usług nie może przekroczyć 5 000 pln netto wg oficjalnego cennika organizatora.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD

12. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 8.10.2018r.

13. Nagroda przyznawana jest wyłącznie zwycięzcy, nie można się jej zrzec na rzecz innego podmiotu

14. Realizacja nagrody następuje na konferencji Hotel Meeting dn. 22.10.2018r.

15. W sytuacjach spornych decydujący głos należy do organizatora.