Professional Buyer

„Professional Buyer” – konkurs dla kupców

Weź udział w Business Speed Dating

podczas konferencji Hotel Meeting

i wygraj 5 000 złotych!

 

Kluczowym elementem naszych konferencji są ekspresowe spotkania hotelarzy i dostawców w formule Business Speed Dating. Żeby były jak najbardziej efektywne, nie tylko dostawcy powinni być do nich odpowiednio przygotowani. Właśnie dlatego stworzyliśmy konkurs, w którym to dostawcy ocenią profesjonalizm i zaangażowanie przedstawicieli hoteli odpowiedzialnych za zakupy i inwestycje. Ideą konkursu jest promowanie dobrych praktyk w relacjach kupiec-dostawca, dlatego ocenie nie będzie podlegała decyzja o nawiązaniu współpracy.

Jeśli reprezentujesz hotel lub sieć hoteli i odpowiadasz za decyzje zakupowe bądź jesteś właścicielem lub menadżerem hotelu, wypełnij formularz zgłoszeniowy i zawalcz o tytuł „Professional Buyer” oraz 5 000 złotych!

 

Zgłoś się!

www.hotele.bsdpoland.pl/kontakt

 

 

Zasady konkursu „Professional Buyer”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Business Speed Dating Poland.
 2. Udział w konkursie może zgłosić właściciel lub dyrektor sieci hoteli/obiektu, menedżer działu zakupów lub inna osoba, do której obowiązków należą zakupy produktów i usług oraz jest w tym zakresie decyzyjna. Osoby reprezentujące ten sam hotel mogą zgłosić się do konkursu indywidualnie lub jako zespół – muszą wtedy wskazać lidera, który będzie ich reprezentantem.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie się do udziału w Business Speed Dating poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia muszą spełniać warunki opisane w punkcie 7.2
 4. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 15.10.2018 lub do chwili wykorzystania wszystkich miejsc; liczy się kolejność zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przyjmowania w pierwszej kolejności zgłoszeń od osób reprezentujących sieci hoteli, które posiadają minimum 50 pokoi. Osoby reprezentujące mniejsze sieci hoteli lub pojedyncze obiekty, będą oczekiwały na liście rezerwowej – w przypadku wolnych miejsc zostaną o tym poinformowane przez Organizatora
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

7. Konkurs przebiega w dwóch etapach.

7.1. Etap I – zgłoszenia hotelarzy do udziału w Business Speed Dating poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

7.2. Zasady przesyłania zgłoszeń konkursowych:

 • zgłoszenia należy wysyłać przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: hotele.bsdpoland.pl/kontakt do dnia 15.10.2018
 • zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, stanowisko, zakres zainteresowań zakupowych, ilość reprezentowanych obiektów/lokali, plany zakupowe na najbliższy okres (ogólne informacje).

7.3. Etap II:

 • osoby, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 16.10.2018
 • na ocenę uczestników konkursu – kupców, składa się ilość punktów przyznawanych im przez dostawców, z którymi prowadzili rozmowy w formule Business Speed Dating (BSD)
 • kupcy nie mają dostępu do ocen cząstkowych
 • kupcy, który otrzyma najwyższą ocenę, wygrywa konkurs
 1. Zasady zliczania punktów w II etapie konkursu:

Na ostateczną ocenę składają się:

 • Wymiana danych kontaktowych (bezpośredni e-mail, numer telefonu), decyzyjność hotelarza (czy hotelarz faktycznie odpowiada za decyzje zakupowe, ewentualnie czy przekazał namiary na właściwą osobę), wymiana informacji (czy hotelarz udzielił informacji dotyczących zasad i możliwości współpracy z dostawcą) – suma wszystkich ocen przyznanych danemu hotelarzowi; dostawca po zakończonych spotkaniach przyznaje oceny trzem wybranym kupcom, oceny od 1 do 3 (dana nota może być przyznana podczas oceny tylko raz),
 • Ocenie nie podlega szansa na pozyskanie kontraktu z firmą, którą reprezentuje hotelarz, a samo przygotowanie do rozmowy, wymiana informacji i decyzyjność,
 • Oceny zostaną zsumowane  – wygrywa osoba z najwyższą ilością punktów,
 • Oceny dokonują anonimowo dostawcy spotykający się z kupcami.

III. NAGRODA

 1. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł Professional Buyer, prawo do używania logotypu, gwarancję udziału w kolejnej edycji konkursu oraz nagrodę finansową w wysokości 5000 złotych.
 2. Laureat II miejsca otrzymuje tytuł Professional Buyer, prawo do używania logotypu, gwarancję udziału w kolejnej edycji konkursu.
 3. Laureat III miejsca otrzymuje tytuł Professional Buyer, prawo do używania logotypu, gwarancję udziału w kolejnej edycji konkursu.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na koniec konferencji Hotel Meeting 2018.
 2. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność zwycięzcy na całej konferencji oraz podczas ogłaszania wyników i wręczania nagrody.
 3. Zwycięzca musi odebrać nagrodę osobiście.
 4. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje przekazaniem nagrody osobie, która zajęła kolejne miejsce.
 5. W sytuacji gdy dwie osoby zdobędą identyczną liczbę punktów, Organizator zastrzega sobie prawo do decydującego głosu wskazującego zwycięzcę.
 6. Organizator może przyznać nagrodę ex aequo, w takiej sytuacji nagroda finansowa zostanie równo podzielona pomiędzy zwycięzców
 7. W sytuacjach spornych decydujący głos należy do organizatora.