Konkurs „Expert Hotel Meeting” Zostań prelegentem na Hotel Meeting

W Hotel Meeting zależy nam na tym, by uczestnicy naszych konferencji mieli jak najwięcej okazji do wymiany wiedzy i doświadczeń. W myśl tej idei stworzyliśmy konkurs „Expert Hotel Meeting”. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich hotelarzy i ekspertów rynku.

Jeśli chcesz przedstawić uczestnikom konferencji wartościową, merytoryczną prelekcję, pochwalić się swoją historią, pomysłem na biznes, ciekawym case study lub podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi działań w branży – nie zwlekaj! Zgłoś się do nas i podziel się swoim pomysłem na wystąpienie. Wybrane osoby będą miały szansę wystąpić na konferencji Hotel Meeting. Na zwycięzcę czeka tytuł „Expert Hotel Meeting”.

Zasady konkursu Expert Hotel Meeting

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Business Speed Dating Poland.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie merytorycznej prezentacji w jednej z kategorii tematycznych wskazanych przez Organizatora:
 • Zarządzanie personelem
 • Revenue Management
 • Aspekty prawne w hotelarstwie
 • Sytuacje kryzysowe w hotelarstwie
 • Marketing
 • Guest Experience
 • Sprzedaż
 • Koszty
 • Działania operacyjne
 • FuckUp Story
 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach.

1.1. Etap I – przesyłanie zgłoszeń konkursowych przez uczestników i wyłonienie najlepszych prezentacji przez Organizatora.

1.2. Zasady przesyłania zgłoszeń konkursowych:

 • zgłoszenia należy wysyłać przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: hotele.bsdpoland.pl/kontakt.
 • zgłoszenie musi zawierać temat wystąpienia, krótki opis (200 znaków), długi opis wraz z agendą.

1.3. Zasady kwalifikacji do etapu II:

 • spośród poprawnych zgłoszeń, organizator wybiera uczestników, którzy zostają zakwalifikowani do etapu II
 • osoby, które zakwalifikowały się do II etapu zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną
 • osoby, które zakwalifikowały się do II etapu muszą przesłać ostateczną wersję prezentacji nie później niż 14 dni przed konferencją

1.4 Etap II – wystąpienie ze swoją prezentacją podczas Hotel Meeting

 • osoby zakwalifikowane do II etapu występują ze swoją prezentacją na konferencji Hotel Meeting
 • ocena prezentacji w oparciu o ocenę publiczności obecnej na wystąpieniu.
 • prelegent/mówca, który zbierze najwyższe noty publiczności wygrywa konkurs

1.5. Zasady dotyczące prezentacji konkursowej:

 • Czas trwania prezentacji: 10 minut + 10 minut na pytania z sali i od moderatora/loży ekspertów
 • Forma prezentacji: dowolna (prelekcja, case study, szkolenie)
 • Do prezentacji można zaprosić dodatkowe osoby

2. Zasady zliczania punktów w II etapie konkursu:

Ostateczny wynik to suma punktów:

 • Ocena wystąpienia przez słuchaczy za pomocą systemu do ankietowania – średnia nota ze wszystkich ocen (skala od 1 do 9, gdzie 1 – źle, 9 – super), wynik zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku (w sytuacji awaryjnej, gdy zawiedzie system do ankietowania, oceny w formie głosowania na kartkach dokonują jedynie członkowie loży ekspertów, którzy przysłuchują się wszystkim prelekcjom)

III. NAGRODA

1. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł Expert Hotel Meeting (z dopiskiem danego roku), prawo do używania logotypu „Expert Hotel Meeting” (z dopiskiem danego roku)

2. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do etapu II i przedstawili swoją prezentację podczas konferencji Hotel Meeting otrzymują prawo do używania logotypu „Expert Hotel Meeting” (z dopiskiem danego roku)

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na koniec konferencji Hotel Meeting.

2. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność prelegenta na całej konferencji oraz podczas ogłaszania wyników i wręczania nagrody.

3. Zwycięzca musi odebrać nagrodę osobiście.

4. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje przekazaniem nagrody osobie, która zajęła kolejne miejsce.

5. W sytuacji gdy dwie osoby zdobędą identyczną liczbę punktów, Organizator zastrzega sobie prawo do decydującego głosu wskazującego zwycięzcę.

6. Organizator może przyznać nagrodę ex aequo.

7. W sytuacjach spornych decydujący głos należy do organizatora.