„Professional Buyer” – konkurs dla kupców wygraj tytuł Professional Buyer

Kluczowym elementem naszych konferencji są ekspresowe spotkania hotelarzy i dostawców w formule Business Speed Dating. Żeby były jak najbardziej efektywne, nie tylko dostawcy powinni być do nich odpowiednio przygotowani. Właśnie dlatego stworzyliśmy konkurs, w którym to dostawcy ocenią profesjonalizm i zaangażowanie przedstawicieli hoteli odpowiedzialnych za zakupy i inwestycje. Ideą konkursu jest promowanie dobrych praktyk w relacjach kupiec-dostawca, dlatego ocenie nie będzie podlegała decyzja o nawiązaniu współpracy.

Jeśli reprezentujesz hotel lub sieć hoteli i odpowiadasz za decyzje zakupowe bądź jesteś właścicielem lub menadżerem hotelu, wypełnij formularz zgłoszeniowy i zawalcz o tytuł „Professional Buyer”.

Zasady konkursu Professional Buyer

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Business Speed Dating Poland.
 2. Udział w konkursie może zgłosić właściciel lub dyrektor sieci hoteli/obiektu, menedżer działu zakupów lub inna osoba, do której obowiązków należą zakupy produktów i usług oraz jest w tym zakresie decyzyjna. Osoby reprezentujące ten sam hotel mogą zgłosić się do konkursu indywidualnie lub jako zespół – muszą wtedy wskazać lidera, który będzie ich reprezentantem.
 3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 10 dni przed datą konferencji lub do chwili wykorzystania wszystkich miejsc; liczy się kolejność zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przyjmowania w pierwszej kolejności zgłoszeń od osób reprezentujących sieci hotelowe lub obiekty niezależne, które posiadają minimum 50 pokoi. Osoby reprezentujące mniejsze sieci hoteli lub pojedyncze obiekty, będą oczekiwały na liście rezerwowej – w przypadku wolnych miejsc zostaną o tym poinformowane przez Organizatora
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny

II. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach.

1.1. Etap I – zgłoszenia hotelarzy do udziału w Business Speed Dating poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

1.2. Zasady przesyłania zgłoszeń konkursowych:

 • zgłoszenia należy wysyłać przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: hotele.bsdpoland.pl/kontakt w terminie do 10 dni przed datą konferencji
 • zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, stanowisko, zakres zainteresowań zakupowych, ilość reprezentowanych obiektów/lokali, plany zakupowe na najbliższy okres (ogólne informacje).

1.3. Etap II:

 • osoby, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną
 • na ocenę uczestników konkursu – kupców, składa się ilość punktów przyznawanych im przez dostawców, z którymi prowadzili rozmowy w formule Business Speed Dating (BSD)
 • kupcy nie mają dostępu do ocen cząstkowych
 • kupiec, który otrzyma najwyższą ocenę, wygrywa konkurs

2. Zasady zliczania punktów w II etapie konkursu:

Na ostateczną ocenę składają się:

 • Wymiana danych kontaktowych (bezpośredni e-mail, numer telefonu), decyzyjność hotelarza (czy hotelarz faktycznie odpowiada za decyzje zakupowe, ewentualnie czy przekazał namiary na właściwą osobę), wymiana informacji (czy hotelarz udzielił informacji dotyczących zasad i możliwości współpracy z dostawcą) – suma wszystkich ocen przyznanych danemu hotelarzowi; dostawca po zakończonych spotkaniach przyznaje oceny trzem wybranym kupcom, oceny od 1 do 3 (dana nota może być przyznana podczas oceny tylko raz),
 • Ocenie nie podlega szansa na pozyskanie kontraktu z firmą, a samo przygotowanie do rozmowy, wymiana informacji i decyzyjność,
 • Oceny zostaną zsumowane  – wygrywa osoba z najwyższą ilością punktów,
 • Oceny dokonują anonimowo dostawcy spotykający się z kupcami.

III. NAGRODA

 1. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł Professional Buyer (z dopiskiem roku), prawo do używania logotypu.
 2. Laureat II miejsca otrzymuje tytuł Professional Buyer (z dopiskiem roku), prawo do używania logotypu.
 3. Laureat III miejsca otrzymuje tytuł Professional Buyer (z dopiskiem roku), prawo do używania logotypu

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na koniec konferencji.
 2. W sytuacji gdy dwie osoby zdobędą identyczną liczbę punktów, Organizator zastrzega sobie prawo do decydującego głosu wskazującego zwycięzcę.
 3. Organizator może przyznać nagrodę ex aequo, w takiej sytuacji nagroda finansowa zostanie równo podzielona pomiędzy zwycięzców
 4. W sytuacjach spornych decydujący głos należy do organizatora.