Hotel Meeting Kraków 9 GRUDNIA 2021

9:00-10:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

(kawa, herbata przekąski)

10:00-11:10

BLOK I

11:10-11:30

PRZERWA KAWOWA

11:30-12:30

BLOK II

12:30-12:50

PRZERWA KAWOWA

12:50-13:50

BLOK III

13:50-14:10

PRZERWA KAWOWA

14:10-15:10

BLOK IV

15:10-15:40

DYSKUSJA

15:40-17:00

LUNCH

Patronaty medialne