Konkurs „The Best Innovation” Wygraj stoisko i udział w spotkaniach z kupcami!

Wiemy, że promocja nawet najciekawszego produktu czy najlepszej usługi jest niezwykle trudna. Właśnie dlatego chcemy pomóc każdemu, kto ma innowacyjne rozwiązania dla branży hotelarskiej – wierzymy, że to na nich opiera się jej rozwój. Przygotowaliśmy konkurs „The Best Innovation”, który pomoże Wam wypromować nowy produkt lub usługę.

Jeśli jesteś producentem lub dystrybutorem produktów/usług w sektorze hotelarskim – zgłoś się do nas i przekonaj nas dlaczego twój produkt lub usługa są innowacyjne i wyjątkowe. Spośród wszystkich zgłoszeń zespół Business Speed Dating wybierze najciekawsze pomysły i nagrodzi je specjalnym tytułem oraz zaproszeniem na konferencję.

Zasady konkursu The Best Innovation

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Business Speed Dating Poland.
 2. Udział w konkursie może zgłosić producent lub dystrybutor produktów i usług dla branży hotelarskiej, zarówno firma z długoletnim doświadczeniem, jak i startup
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie innowacyjnego produktu lub usługi dla branży hotelarskiej
 4. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są najpóźniej 14 dni przed konferencją
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 

1. Po przesłaniu zgłoszeń konkursowych przez uczestników jury konkursu w składzie: uczestnicy Hotel Meeting – kupcy biorący udział w Business Speed Dating, paneliści i eksperci z branży gastronomicznej oraz przedstawiciele Organizatora, wybiera laureatów

1.1 Zasady przesyłania zgłoszeń konkursowych:

 • zgłoszenia należy wysyłać przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.hotele.bsdpoland.pl/kontakt
 • zgłoszenie musi zawierać opis produktu/usługi – uzasadnienie, dlaczego zasługuje na miano „The Best Innovation”, może mieć formę prezentacji
 • spośród poprawnych zgłoszeń, jurorzy konkursu wybierają laureatów przez głosowanie
 • uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 10 dni przed konferencją

III. NAGRODA

 1. Zwycięski produkt/usługa otrzymuje tytuł The Best Innovation (z dopiskiem danego roku), prawo do używania logotypu oraz pakiet działań marketingowych.
 2. Pozostałe zgłoszone do konkursu produkty i usługi, których firmy wystawiają się na konferencji, otrzymują tytuł Innovation oraz prawo do używania logotypu.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 10 dni przed konferencją

2. Nagroda przyznawana jest wyłącznie zwycięzcy, nie można się jej zrzec na rzecz innego podmiotu

3. Realizacja nagrody następuje na konferencji Hotel Meeting

4. W sytuacjach spornych decydujący głos należy do organizatora.